Arheološka zbirka Osor

Zgrada nekadašnje Gradske vijećnice i lođe, u kojoj je Zbirka smještena od svog otvaranja za javnost 1889. godine, renesansno je zdanje izgrađeno u prvoj polovici 15. stoljeća istovremeno s ostalim javnim zgradama na glavnom gradskom trgu - biskupskom palačom i katedralom. Zaštićena je kao spomenik kulture 1964. godine. U prostranoj lođi smješten je lapidarij s antičkim spomenicima i skulpturama te ulomcima predromaničke i romaničke kamene plastike, dok su na prvom katu vijećnice izloženi predmeti većinom iz mlađeg željeznog doba i ranog Rimskog Carstva.“.