Mali Lošinj na prijelazu iz 19. U 20. stoljeće

U drugoj polovici 19. stoljeća Mali Lošinj sa svojih 7 brodogradilišta i više od 200 brodova zauzima treće mjesto u Austro-Ugarskoj Monarhiji po brodograđevnoj djelatnosti, nakon Rijeke i Trsta. Godine 1855. otvara se pomorska škola, tzv. Nautika, koja se nalazila uz župnu crkvu, a 1881. g. u gradskoj luci izgrađena je nova školska zgrada. Iste godine postavljen je novi ravnatelj, Eugen Jelčić (Kotor, 1854. – Beč, 1915.) koji je na tom radnom mjestu bio do 1895. godine. Jelčić je osuvremenio malološinjsku Nautiku i vodio Astronomski opservatorij C. K. Pomorske škole, a potaknuo je osnivanje Meteorološke postaje C. K. Pomorske škole koju je vodio Ambroz Haračić.

Ambroz Haračić, „najzaslužniji Lošinjan“, rođen je u Malom Lošinju 1855., a u malološinjskoj Nautici počinje predavati 1879. godine. Istovremeno provodi meteorološka i klimatološka istraživanja koja su potakla razvoj lječilišnog turizma, u vrijeme kada je brodarstvo već bilo na zalasku zbog ekspanzije parobroda nauštrb jedrenjaka na kojima je počivalo lošinjsko pomorstvo. Zahvaljujući Ambrozu Haračiću Mali Lošinj uspješno je premostio gospodarsku tranziciju od pomorstva prema turizmu. U takvom vibrantnom okruženju razvijao se Mali Lošinj, doživjevši svoje zlatno razdoblje na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Nažalost, blagodati njegovog svekolikog razvoja u to je vrijeme uživala samo manjina koja se aktivno služila talijanskim jezikom, službenim jezikom u javnoj upravi i drugim službama, ali i jezikom pomorstva i međunarodne ekonomije. Stoga su vlasti podržavale nastavu na talijanskom jeziku usprkos činjenici što je većina stanovnika govorila hrvatski. Godine 1893. osnovana je Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru s ciljem osnivanja pučkih škola na hrvatskom jeziku, a 1898. g. osnovana je njena podružnica u Malom Lošinju. Prvi predsjednik bio je Šime Kvirin Kozulić, pokretač hrvatskog narodnog preporoda na Lošinju. Istaknutu ulogu u preporodu imao je već spominjani Ambroz Haračić koji se, osim na obrazovnom i gospodarskom polju, aktivno uključio i u rad na političkom polju. Haračić je umro u jeku 1916. godine u Malom Lošinju, u jeku Prvog svjetskog rata. Za svoj plodonosni rad 1904. g. car Franjo Josip I. odlikovao ga je najvišim državnim priznanjem, Redom viteza za zasluge u razvijanju prirodnih znanosti . Najveće postignuće hrvatskog narodnog preporoda bilo je otvorenje hrvatske pučke škole krajem 1903. g. Prvi hrvatski učitelj, ujedno i ravnatelj škole, bio je Josip Antun Kraljić, rođen 1877. na otoku Krku, a umro je 1948. godine u Malom Lošinju. Ostat će zapamćen kao osoba koja je aktivno sudjelovala u svekolikom društvenom i kulturnom životu Malog Lošinja. U postavu su izloženi Haračićev portret i diploma o proglašenju vitezom te fotografije iz tog razdoblja.

Fotografije