Studijska izložba „Pisma Mihičiću"

STUDIJSKA IZLOŽBA 

"Pisma Mihičiću: Pogled na autografe umjetnika iz Zbirke Andra Vida i Katarine Mihičić"

 Lošinjski muzej, Galerija Fritzi, 30. 05. – 01. 09. 2019.

 U palači Fritzi Lošinjskog muzeja, u četvrtak, 30. svibnja u 19 sati otvorena je  studijska izložba „Pisma Mihičiću: pogled na autografe umjetnika iz Zbirke Andra Vida i Katarine Mihičić“ autorice Martinele Dragičević. Izložba  javnosti prezenitra dio do sada neobjavljene korespondencije Andra Vida Mihičića  (Beli na otoku Cresu, 26. 3. 1896. - Mali Lošinj, 26. 1. 1992.) s eminentnim hrvatskim umjetnicima 20. stoljeća u kontekstu života i rada ovog velikog povjesničara umjetnosti, pjesnika, likovnog kritičara i teoretičara čija se dragocjena kolekcionarska zbirka umjetnina i rukopisa nalazi u fundusu Lošinjskog muzeja. Pisma umjetnika Mihičiću kao prijatelju, kolegi i nekadašnjem profesoru, pisana u vremenskom kontinuumu od 20-ih do kraja 80-ih godina, epistolarna su ostavština koja predstavlja prilog poznavanju kompleksnih osobnih situacija umjetnika, ali i šireg stanja nacionalnog umjetničkog života. Uz pisma i razglednice, u koncepciji postava izložena su i likovna djela Mihičićevih prijatelja s kojima je dijelio sklonost prema ljepoti, slobodi i autentičnosti umjetničkog stvaralaštva.

Izložba će biti otvorena do 1. rujna 2019. godine.

Fotografije sa otvorenja