IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SUHOZIDA I KAMENIH SKULPTURA

GRAD MALI LOŠINJ u sklopu projekta KAMEN-MOST, koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013, organizirao je  IZLOŽBU FOTOGRAFIJA SUHOZIDA  I KAMENIH SKULPTURA, 17. rujna 2014. u 18.00 sati u dvorištu palače Fritzy, V. Gortana 35, Mali Lošinj.

Projekt KAMEN-MOST ima za cilj očuvanje baštine i podizanje svijesti o tradicionalnim tehnikama i uporabi kamena i oživljavanju i širenju znanja o tehnikama gradnje i obnove suhozida i drugih građevina u području Krasa, Istre i Kvarnera.

Projekt provode: Visokošolsko središče Sežana-vodeći partner, Ad Pirum zavod za inelektualne dejavnosti, Fakulteta za turistične študije Turistica, NP Brijuni i Grad Mali Lošinj.

Izložba sadrži fotografije suhozidne baštine na području Krasa i cresko-lošinjskog otočja, te fotografije sa održanih radionica o obnovi i izgradnji suhozida. Kamene skulpture sova izrađene su od strane sudionika manifestacije (većinom djece)  „Kamen je zabavan“ koja se održala 13.06.2014. godine u Sežani.  

Photos