Rođendanska radionica u palači Fritzi

 

 

 

Povodom obilježavanja 122. obljetnice od rođenja Andra Vida Mihičića (Beli, otok Cres, 1896. – Mali Lošinj, 1992.) u Lošinjskom muzeju, u ponedjeljak 26. 3., održala se radionica za učenike prvog razreda Osnovne škole Maria Martinolića u Malom Lošinju.

 U Odjelu Umjetničkih zbirki, u Lošinjskom muzeju, čuva se vrijedna zbirka Andra Vida i Katarine Mihičić. Zbirka je dio donacije koju je 1988. godine Andro Vid Mihičić, sa svojom suprugom Katarinom, darovao svom rodnom kraju, tadašnjoj općini Cres - Lošinj. A. V. Mihičić, sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, esejist, pjesnik i intelektualac, veći je dio života proveo u umjetničkim krugovima stekavši mnoga prijateljstva među umjetnicima od kojih je otkupljivao ili dobivao umjetnička djela iz čega je i proizašla ova vrijedna umjetnička zbirka. Zbirka sadrži raznorodne umjetničke predmete - slike, grafike, crteže, skulpture, reljefe hrvatskih majstora prve polovice 20. stoljeća, te rukopise svestranog Mihičića (studije, kritike, eseje, pjesme, dnevnike i osobne predmete.)Fotografije