MEĐUNARDONI DAN MUZEJA 2018.

 

Povodom Međunarodnog dana muzeja,  u petak, 18. svibnja, u palači Fritzi u 19 sati predstavljen je projekt „Participativni muzeji u zajednici“ u kojem sudjeluje i Lošinjski muzej.

 Ove godine tema je „Hiper-povezani muzeji: novi pristupi, nova publika“ kojom se istražuju drugačiji načini komuniciranja s javnošću, ali i propituju mogućnosti privlačenja publike različitih interesa u muzeje. U skladu  s time ICOM Hrvatska (Međunarodni savjet za muzeje –The International Council of Museums) u suorganizaciji s Prirodoslovnim muzejom Rijeka provodi projekt „Participativni muzeji u zajednici“ u koji su, pored Lošinjskog muzeja, uključeni i Creski muzej, Muzej Grada Crikvenice, Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“. Cilj projekta je poticanje publike na inovativno promišljanje i dijalog s baštinom. Muzeji su „ponudili“ nekoliko svojih eksponata koji su potom kreativno interpretirani, pri čemu je nastalo više od 60 radova čiji su nastanak koordinirali mentori iz Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka, Centra tehničke kulture Rijeka, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Medicinskog fakulteta u Rijeci te Hrvatske čitaonice sela Kuti.

 Iz Lošinjskog muzeja odabrana su dva predmeta koja će biti izložena pored originalnih predmeta. Učenik Marko Mrvoš je, uz mentorstvo Sanjina Smajlovića iz Centra tehničke kulture Rijeka, izradio 3D model lošinjskog logera interpretiravši ga kao svemirski brod. Studentica Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Ivona Habijanec, izradila je interaktivnu repliku Dame iz Čikata koju je osuvremenila sašivši joj odjeću koju joj posjetitelj može po želji odjenuti.

 Suradnja s drugim ustanovama i širom zajednicom primjer je dobre prakse i pokazatelj smjera u kojem će se muzeji u budućnosti razvijati.

 

 

Fotografije