Međunarodni dan muzeja 2015.


 

18. svibanj 2015. u 20.30 sati u Lošinjskom muzeju, palača Fritzy 

Predstavljanje knjige:

Mali Lošinj. Kulturno-povijesni vodič
Autori: Barbara Živković i Julijano Sokolić


Lošinjski muzej, koji već tradicionalno obilježava Međunarodni dan muzeja i ove godine  se pridružio ovoj manifestaciji u organizaciji ICOM-a. Društvena vidljivost i utjecaj Međunarodnog dana muzeja raste iz godine u godinu, tako da je 2014. u njegovim događanjima sudjelovalo preko 35.000 muzeja u 145 zemalja.
Lošinjski muzej obilježio je ovaj dan radionicom za djecu, Upoznaj svoj grad,  te predstavljanjem knjige Mali Lošinj. Kulturno-povijesni vodič autora Barbare Živković i Julijana Sokolića u izdanju Lošinjskog muzeja.
Mali Lošinj. Kulturno-povijesni vodič koncipiran je u tri dijela. U prvom, povijesnom dijelu predstavljen je razvoj grada Malog Lošinja, od njegovog nastanka do današnjih dana s posebnim naglaskom na gospodarske djelatnosti  brodogradnja, pomorstvo i turizam, kojima ponajviše zahvaljuje svoj razvoj. U drugom dijelu predstavljene su reprezentativne građevine koje su nastajale kroz povijest i koje nam još danas govore o velikoj prošlosti grada Malog Lošinja. U trećem dijelu su predstavljene istaknute povijesne osobe Malog Lošinja.
Povodom izlaska knjige i Međunarodnog dana muzeja održala  se i radionica za djecu, Upoznaj svoj grad, kao nastavak suradnje s Osnovnom Školom Maria Martinolića.

 

Fotografije