About the museum / Catalogue of informations

Obavijest video nadzor 2019 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE 2019 >> 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA >>

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018. >>

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu >>

IZMJENE I DOPUNE PLANA JEDNOSTAVNE NABAVE  2018 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE  2018 >> 

FINANCIJE 2017 >> 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PDF >> 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE CSV >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE IZMJENE I 2017 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE IZMJENE II 2017 >> 

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  2017 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE 2017 >> 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI 2016 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DUPUNE PLANA JAVNE I BAGATELNE NABAVE 2016 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ 2016 XLS >> 

Bilješke >> 

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN JAVNE I BAGATELNE NABAVE 2016 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ - PLAN PRORAČUNA 2016   

Godišnji financijski izvještaj >>

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE NABAVE 2015 >>

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN BAGATELNE NABAVE 2015 >>

LOŠINJSKI MUZEJ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE>> 

LOŠINJSKI II IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE NABAVE ZA 2014. GODINU >> 

LOŠINJSKI IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE NABAVE ZA 2014. GODINU >>  

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN NABAVE 2014 >>  

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA PRISTIGLIH NA NATJEČAJ ZA IZRADU SUVENIRA

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2013 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN NABAVE 2013 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2012 >> 

KATALOG INFORMACIJA LOŠINJSKI MUZEJ >> 

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE >>  

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA >>